Oplysninger for brug af Glavendruplunden og hytte.

Grillhytten blev i 2012 opført af Skamby og Omegns Borgerforening, til gavn og glæde for alle besøgende i Glavendruplunden. 

Vi håber derfor, at du vil hjælpes os med at passe på og værne om den, så vi i mange år fremover, stadig kan have et sted, hvor vi hen over året, kan sidde i ly for regn og blæst.

Lidt praktiske oplysninger:

-        Hytten:

 • Hytten kan ikke reserveres/bookes.
 • Ønsker du at afholde et privat arrangement, hvor du gerne vil benytte hytten, så sæt gerne et opslag op.
 • Der gives ingen garanti, men flere har gjort det med succes.
 • Ønsker du af afholde et offentligt arrangement, se kontaktoplysninger nedenfor.

-        Flagstang:

 • Flag i passende størrelse til flagstang, udlånes ved Borgerforeningen. Se nedenfor.

-        Telte:

 • I forbindelse mindre private arrangementer, må opstilles mindre telte/pavilloner. Disse skal nedtages, når arrangementet er afsluttet.

-        Shelters:

 • Nordfyns kommune har opført 2 shelters der kan bookes her: http://bookenshelter.dk/shelterplads/glavendruplunden/

-        Toilet:

 • Toiletbygningen er forsynet med tidslås, der administreres af Nordfyns kommune. Toilettet er aflåst i vinterperioden (uge 42 til uge 13). Anmodninger om lån af toilettet i denne periode, vil ikke kunne imødekommes.

-        Bord-/bænkesæt:

 • I lunden findes et antal bord- og bænkesæt, som naturligvis er til brug for alle.
 • Løse sæt må ikke fjernes fra pladsen! Borde og bænke er ikke til at gå på!

-        Grill:

 • Vi henstiller til, at det kun er den murede/faste grill, der anvendes. Ved brug af engangsgrill, skal den sættets på et underlag, der ikke er brandbart (flise el. lign.) Alternativt anvendes den faste grill.   

-        Oprydning:

 • I lunden og ved hytten, findes der et pænt antal affaldsstativer. Stativerne tømmes med jævne mellemrum.
 • Og du efterlader selvfølgelig området, som du selv gerne vil forefinde det.

-        Parkering:

 • Biler parkeres på pladsen ved vejen. Vær opmærksom på, at der er afmærkning til handicapbiler!
 • Generelt er kørsel med biler på græsplænen forbudt, men i enkelte og særlige tilfælde, kan der gives adgang. Se kontaktoplysninger nedenfor.

I forbindelse med Skt. Hans Aften (23. juni) og Nordfyns Vikingemarked (1. weekend i september), er hytten optaget til formålene. Andre offentlige arrangementer, vil også kunne forekomme i løbet af året.

Kontaktoplysninger:

                           Skamby og Omegns Borgerforening

                           glavendrup@skamby.dk

                           Nordfyns kommune, tlf. 64 82 82 82:

                           vejogpark@nordfynskommune.dk