NFJ – Nordfynske Jernbane

Den Nordfynske Jernbane blev indviet 30. juni 1882.

Grise.jpg
Jernbanen kom specielt til at betyde meget for landbruget, hvor hestevogne blev afløst af godsvogne, med bl.a. transport af roer til sukkerkogeriet i Odense og transport af svin til slagterierne. Denne transport var billigere og langt mere effektiv. Mange bønder fik deres eget læssespor, der gjorde det lettere at komme af med roerne.

Banen var også med til at sætte gang i handelslivet i Skamby og i de øvrige små stationsbyer. I 1892 havde NFJ fire dag-lige togafgange, hvilket gjorde det let for rejsende at komme frem og tilbage mellem byerne. Det medførte, at handelslivet virkelig fik en opblomstring.


I Bredgade i Skamby og i de små sidegader var der mange små hyggelige butikker bl.a. købmand, bager, slagter, gæstgivergård, skomager, cykelsmed, kiosk, Tatol, banker, posthus, apotek, sygehus, maltgøreri osv. Stort set alle behov kunne opfyldes lokalt.

Jernbane.jpg
I 1950’erne overtog lastbilerne mere og mere af transporten af banens gods, den var ikke længere rentabel og blev som følge heraf nedlagt 31. marts 1966. Det medførte samtidig en afblomstring af forretningslivet i Skamby og butikkerne lukkede en efter en.

Station---1928.jpg

Stationsbygningen med rejsestald ligger her stadig som et minde fra en driftig tid. Efter lukningen af banen blev stationsbygningen købt af Edel og Anton Jakobsen. Anton havde i en årrække forinden fungeret som stationsbestyrer på Skamby station. Post Danmark lejede sig ind i stationsbygningen hos parret, hvor der var postkontor og al udbringning af post foregik herfra i en årrække. Senere fungerede stationsbygningen som ungdomsbolig, nu ejes ejendommen af et privat selskab med almindelig udlejning.

Station---2012.jpg